Vietnamese

PHÒNG QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CỦA THÀNH PHỐ HOUSTON

Công Bố Nhiệm

Vụ Phòng Quản Lý Các Trường Hợp Khẩn Cấp của Thành Phố Houston (OEM) có nhiệm vụ xây dựng, quảng bá và thực hiện chương trình quản lý các trường hợp khẩn cấp hiệu quả cho thành phố lớn thứ tư của quốc gia. Bằng cách cung cấp thông tin và các dịch vụ cho người dân và các cơ quan của thành phố, OEM điều phối việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của Houston trong suốt thời gian xảy ra tai họa. Với sự hỗ trợ của người dân và đối tác cộng đồng của chúng tôi, OEM nỗ lực để thấy rằng Houston đã sẵn sàng, có thể ứng phó và phục hồi sau các tai họa và trường hợp khẩn cấp lớn.

Chuẩn Bị Ứng Phó Khẩn Cấp

Người dân Houston không xa lạ với các trường hợp khẩn cấp. Với vị trí dọc theo Gulf Coast, kết hợp với tình trạng chúng ta là một trong các trung tâm công nghiệp quốc gia đã khiến chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều mối nguy từ thiên nhiên và con người. Khi các trường hợp khẩn cấp xảy ra, cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta.

Đây là lý do vì sao sự chuẩn bị sẵn sàng lại quan trọng. Có kiến thức, kỹ năng và khả năng để ứng phó với tai họa là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Là một người dân Houston, quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách làm theo quy trình chuẩn bị bốn bước: lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chuẩn bị túi đồ dùng khẩn cấp , đón nghe thông tin về tai họa và giúp các thành viên trong cộng đồng của mình tự chuẩn bị.

OEM không chỉ làm việc để giúp người dân chuẩn bị, mà còn đóng vai trò là người điều phối việc ứng phó với tai họa của thành phố. Làm việc cùng với các nguồn lực của Thành Phố, OEM đảm bảo các phòng ban Thành Phố phối hợp quản lý tình huống khẩn cấp, và thông qua một loạt kế hoạch và thỏa thuận, trợ giúp bên ngoài để khôi phục các dịch vụ cơ bản và giúp Houston hoạt động trở lại.

Cùng nhau làm việc, người dân Houston, các doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta phục hồi sau tai họa nhanh như thế nào.

Hướng Dẫn Chuẩn Bị cho Tai Họa này sẽ giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn cho tai họa lớn tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã thực hiện bước đầu tiên.

TIỂU BANG TEXAS GHI DANH XIN CỨU TRỢ KHẨN CẤP

Chương trình STEAR thu thập tin tức về các dạng viện trợ quý vị có thể cần khi gặp thảm họa để chuyển đến các cơ quan trong vùng đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Bất cứ ai có thể cần thêm cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp nên ghi danh với STEAR. Điều này bao gồm:

  • Những người có vấn đề về sức khỏe hoặc đi lại khiến cho việc họ tự di tản trở thành khó khăn
  • Những người bị khuyết tật về giác quan có thể gặp khó khăn để nhận được hoặc hiểu được các báo hiệu khẩn cấp
  • Những người không có phương tiện để tự di tản trong trường hợp khẩn cấp
  • INhững người sử dụng dụng cụ y tế cầnnguồn điện

Ghi danh cho chương trình STEAR bằng một trong hai cách sau:

   • Gọi 211 hoặc 877-541-7905 (VRS)
   • Ghi danh trực tuyến tại texasstear.org

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO TAI HỌA

Để yêu cầu hoặc tải về các bản sao của hướng dẫn này bằng tiếng Việt, vui lòng truy
cập houstonoem.org hoặc gọi 3-1-1

tải về